แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

รูปภาพ: