แข่งขันภาษาอังกฤษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 English Competition 2017 ณ สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ชี้แจงการแข่งขัน และมี นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศ์ เป็นเจ้าของโครงการ

รูปภาพ: