ดูงาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 ศึกษาดูงานตามศาสตร์พระราชา โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี และศึกษาดูงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร/แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน และเคารพสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ บูรพกษัตริย์ 7 พระองค์ ณ อุทยานราชภักดิ์ จ.เพชรบุรี

รูปภาพ: