อบรมพัสดุ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดแพร่

รูปภาพ: