plcเครือข่ายเบญจมิตร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายวรทัศน์ ศิริเดชพันธ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

รูปภาพ: