ประชุมทีมบริหาร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มใน สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุม2 สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: