พบปะเพื่อนครูเครือข่ายยมเหนือ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะ ร่วมประชุมชี้แจงและมอบนโยบายแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ ประกอบด้วยโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ โรงเรียนบ้านดอนชัย โรงเรียนบ้านป่าแดง โรงเรียนบ้านเตาปูน โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง โรงเรียนบ้านคุ้ม โรงเรียนบ้านป่าเลา โรงเรียนบ้านนาหลวง โรงเรียนท่าวะ และโรงเรียนบ้านแม่พร้าว ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ อ.สอง จ.แพร่

รูปภาพ: