พบปะเพื่อนครูมิ่งเมือง

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปะผู้บริหารและเพื่อนครูเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง อ.เมือง จงแพร่ ประกอบด้วย โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ บ้านทุ่งโฮ้ง บ้านในเวียง บ้านนาแหลม รัฐราษฎร์บำรุง บ้านสุพรรณ บ้านวังหงส์-ท่าขวัญ บ้านเวียงตั้ง บ้านนันทาราม ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ บ้านกาซ้อง บ้านร่องฟอง วัดน้ำโค้ง ณ หอประชุมโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ โดยมี นายดิเรก ฉันทา ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง/ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง กล่าวรายงาน ซึ่ง นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้มอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้หลายเรื่องด้วยกัน

รูปภาพ: