NT

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม NT สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

รูปภาพ: