จัดสรรงบฯ ปี 60

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ตาม โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบ และประธานเครือข่ายการศึกษาฯ ทุกเครือข่ายเข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: