อบรมคุณธรรม

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายคุณธรรมนักเรียนแกนนำระดับชั้น ม. ต้น เข้าสู่วัยรุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี น.ส.ดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

รูปภาพ: