ขับเคลื่อน PLC

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อน PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้" สู่สถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: