พะเยา เขต 1 ดูงาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีทการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับ นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ คนใหม่ และคณะศึกษาดูงานจาก สพป.พะเยา เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: