อบรมบรรณารักษ์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.และการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน ณ ห้องประชุมสักทอง 1

รูปภาพ: