โรงเรียนคุณธรรม รุ่น3

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้กระบวนการ PLC สำหรับผู้บริหารและครูในเขตอำเภอเมืองแพร่ ณ ห้องประชุมสักทอง 1 โดยมี 

รูปภาพ: