โรงเรียนคุณภาพ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์โรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดเป็นโรงเรียนคุณธรรมและคุณภาพของ สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษาแกนนำ และศึกษานิเทศก์

รูปภาพ: