คิดค่าคะแนน ผอ.รร.

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ค่าคะแนนการประเมินศักยภาพตามองค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: