วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

นางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานงานในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” จัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงเรียนเทพนารี และสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่ โดยมีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงเรียนเทพนารี ข่าว/ภาพ โดยธนัติพงษ์ ชัยพลังฤทธิ์

รูปภาพ: