ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบการอ่าน การเขียน ชั้น ป.๑-ม. ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ โรงเรียนบ้านลองและโรงเรียนวัดแม่ทะ  เครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

รูปภาพ: