ผลงานวิชาการ ของนายสมศักดิ์ อภัยกาวี รายงานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ผลงานวิชาการ รายงานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ของนายสมศักดิ์ อภัยกาวี รองผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  บทคัดย่อ