ประเมิน รร.ขนาดเล็ก

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมืองและผู้นำชุมชนร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(เชิงประจักษ์) ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ โดยมี นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับดูแลและช่วยเหลือกลุ่มฯ

รูปภาพ: