ประเมินลูกจ้าง

นายปฐมพงศ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการการประเมินลูกจ้างประจำขอปรับชั้นงาน จำนวน ๒ ราย ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ 

รูปภาพ: