ออกติดตามการใช้งบประมาณ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ออกติดตามการใช้งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม และการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2560

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2560 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีนายกนก อยู่สิงห์ นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

นางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานงานในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” จัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงเรียนเทพนารี และสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่ โดยมีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงเรียนเทพนารี ข่าว/ภาพ

ซ้อม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ซ้อมปั่นจักรยานทดสอบเส้นทางจริง ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD โดยมีนายพิเชฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมซ้อม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" โดยได้ซ้อมปั่นเส้นทางจริงรวมระยะทาง 29 กิโลเมตร

ประชุมแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ของโรงเรียนในสังกัดฯ โดยมีนายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กล่าวรายงานฯ

ประชุมวางแผนงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 ประจำปี 2558 โดยมีคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและฝ่ายสถานที่เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1

กิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ

นายเชษฐา สยนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบเสื้อ Bike for Dad ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านดอน โรงเรียนบ้านแม่พร้าว ชัย โรงเรียนบ้านป่าเลา ใช้ในกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ และร่วมบันทึกภาพประทับใจ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed