กลุ่มส่งเสริมวางหรีด

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 วางหรีดเคารพศพ คุณแม่แสงเลย นันทะพงษ์ ณ บ้านกาซ้อง ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่

ประชุมกรรมการ OBEC AWARDS

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน OBEC AWARDS ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ติดตามการประเมินส่งเสริมรักการอ่าน

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานกรรมการติดตามการประเมินส่งเสริมรักการอ่านและห้องสมุดดีเด่น 6 กิจกรรม โรงเรียนบ้านอ้อย (วิทยาคาร) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมี นายวิฑูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.รร.บ้านอ้อย (วิทยาคาร) และคณะครู ให้การต้อนรับ

แพร่ เขต 1 พบปะเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม รร.ไทยรัฐวิทยา อ.สอง จ.แพร่

อาหารกลางวัน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยมโครงการ "อาหารกลางวัน" โรงเรียนบ้านแดนชุมพล กลุ่มเครือข่ายสองฝั่งสามัคคี อ.สอง จ.แพร่  โดยมี นายอนุชิต พิพิธจันทร์ ผอ.รร.บ้านแดนชุมพล และคณะครูให้การต้อนรับ

แสดงความยินดี

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 แสดงความยินดีพิธีต้อนรับสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญในราชทินนามที่ "พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง"  ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

ติดตามประเมินส่งเสริมรักการอ่าน

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานกรรมการติดตามการประเมินส่งเสริมรักการอ่านและห้องสมุดดีเด่น 6 กิจกรรม โรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส) อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีนายจรัญ พันธุ์กสิกรรม ผอ.รร.บ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส) และคณะครูให้การต้อนรับ

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed