รับคำอวยพรวันคริสต์มาส

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นำบุคลากรในสำนักงานฯ รับคำอวยพรจากคณะครู นักเรียน รร.เจริญราษฎร์ เนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส ปี 2559 นำโดย นางจีราพร วุฒิการณ์ ผอ.รร.เจริญรรษฎร์ และคณะ

การจัดงานวันครู ปี พ.ศ.2560

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1/ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันครู พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำหนดหัวข้อแก่นสาระว่า "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์" มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และการจัดงานวันครูมีวัตถุประสงค์เพิ่มเติมคือเพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชพค

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับ นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ประธานคณะกรรมการฯ และนำเสนอข้อมูลเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

ศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1  ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ สพฐ.เป็นประธานในพิธีเปิด

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการนำผลการทดสอบ Pre O-Net, Pre NT ไปใช้และวางแผนการจัดทำหลักสูตรกิจกรรมค่ายโครงการส่งเสริมการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ก่อนจัดสรรงบลงสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสักทอง 1 โดยมี นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าประชุมคือประธานเครือข่ายการศึกษาและครูวิชาการกลุ่ม

ทำลายเอกสารประจำปี

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกันเผาทำลายหนังสือราชการประจำปี 2559 ที่ได้รับอนุมัติให้ทำลาย โดยมี นางเมธิรา ปิ่นแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นเจ้าของเรื่อง

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

นายสุกิจ ยาพรม รองผอ.สพป.แพร่เขต 1 นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่เขต1 ตรวจเยี่ยมสนาม PRE NT ป.3 เครื่อข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านวังฟ่อน ไทยรัฐวิทยา31 และโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ มีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed