ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2559

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 20 ธ.ค.59 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมบุคลากรสำนักงานฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างใน สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมทั้งได้มอบนโยบายให้บุคลากรได้นำไปปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

รับคำอวยพรวันคริสต์มาส

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นำบุคลากรในสำนักงานฯ รับคำอวยพรจากคณะครู นักเรียน รร.เจริญราษฎร์ เนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส ปี 2559 นำโดย นางจีราพร วุฒิการณ์ ผอ.รร.เจริญรรษฎร์ และคณะ

การจัดงานวันครู ปี พ.ศ.2560

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1/ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันครู พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำหนดหัวข้อแก่นสาระว่า "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์" มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และการจัดงานวันครูมีวัตถุประสงค์เพิ่มเติมคือเพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชพค

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับ นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ประธานคณะกรรมการฯ และนำเสนอข้อมูลเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

ศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1  ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ สพฐ.เป็นประธานในพิธีเปิด

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการนำผลการทดสอบ Pre O-Net, Pre NT ไปใช้และวางแผนการจัดทำหลักสูตรกิจกรรมค่ายโครงการส่งเสริมการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ก่อนจัดสรรงบลงสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสักทอง 1 โดยมี นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าประชุมคือประธานเครือข่ายการศึกษาและครูวิชาการกลุ่ม

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed