นิเทศติดตามรัฐราษฎร์

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย นายพิพัฒน์ ใจภักดี นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 นิเทศ ติดตามกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รร.รัฐราษฎร์บำรุง โดยมี นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผอ.รร.และคณะครูให้การต้อนรับ

ประชุมกรรมการเขตฯ

พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ณ ห้องประชุม 2 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ

วางหรีดเคารพศพ

นายไพรสณฑ์ มโนยานะ นายเชษฐา สยนานนท์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1และคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมวางหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่แต่ง โสภารัตน์ คุณแม่ของ นายถวิล โสภารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเลา ณ บ้านหนองน้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  ประชุมรองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มฯ ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุม 2 สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมถวายทานสลากภัตร

นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมถวายทานสลากภัตร ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่

ประชุมมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดแพร่

นางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เลขานุการคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมฯ ในวันวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ติดตามกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ออกนิเทศ ติดตาม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed