ประชุมแผน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพท้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1

วางหรีด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ สพป.แพร่ เขต 1 วางหรีดเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายสุรชัย สุริยะไชย ผอ.รร.วัดศรีภูมิ ณ บ้านต้นม่วง ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ และเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ ณ ฌาปนสถานบ้านต้นม่วง ต.แม่คำมี องเมืองแพร่ จ.แพร่

ดูงาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 ศึกษาดูงานตามศาสตร์พระราชา โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี และศึกษาดูงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร/แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน และเคารพสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ บูรพกษัตริย์ 7 พระองค์ ณ อุทยานราชภักดิ์ จ.เพชรบุรี

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

นายวิวัฒน์ ทองภักดี ผอ.รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะครูและนักเรียนนำผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเพชรเทพและน้ำสมุนไพรอัญชันมะนาวของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน บริษัท สร้างการดี ระดับภูมิภาค (โครงการโรงเรียนสุจริต) ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ และได้เป็นตัวแทนโรงเรียนในเขตภาคเหนือ ถ่ายทำ VTR ของโครงการ บริษัทสร้างการดี

ทำบุญตักบาตร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.2560 ณ กาดสามวัยและศาลากลางจังหวัดแพร่

อบรมพัสดุ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดแพร่

อ่านออกเขียนได้

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และสร้างนิสัยรักการอ่าน ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed