รร.ประชารัฐฯ

28 มิ.ย.59 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลให้กับโรงเรียนประชารัฐ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ICT สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางบุษยา ใจบุญทา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ประชุมลูกเสือ

28 มิ.ย.59 นายเชษฐา สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางเพ็ญศรี ชัยรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

คัดเลือกทุนธนาคารออมสิน

28 มิ.ย.59 นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อชิงทุนการศึกษาของธนาคารออมสิน ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางเบญญพร โกสินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

28 มิ.ย. 59 นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม 2 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ประชุม กตปน.

27 มิ.ย.59 นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุม ก.ต.ป.น.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 2

โครงการพัฒนาครูด้านการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพปงแพร่ เขต 1 จัดการอบรมตามโครงการพัฒนาครูด้านการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร

24 มิ.ย.59 นายวิฑูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.รร.และคณะครูู รร.บ้านอ้อยวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ โดยมี พ.ต.ท.สมบัติ ชัยนันท์ รอง สวป.สภ.ร้องกวาง ให้เกียรติเป็นประธาน

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed