ประชุมประจำเดือน ผอ.รร.

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

รร.สุจริต

นายประสิทธิ์ อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน รร.แกนนำ รร.สุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยการนำของ รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นักเรียนที่เข้าค่ายจำนวน 14 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน โดยมี นายวิวัฒน์ ทองภักดี ผอ.รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ต้นแบบนักเรียนสุขภาพดี

นายธีรวิทย์  ภิญโญ ผอ.รร.วัดเมธังฯและคณะครูร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

ยอดเยี่ยม

นายธนวัช  วุฒิเมธารักษ์ ผอ.รร.บ้านใน นายปริญญา  เทพวีระพงศ์ ครูผู้ฝึกสอน นำนักเรียนเข้าแข่งขันคีตมวยไทย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี โดยกรมพลศึกษา ในงานมหกรรมมวยไทย ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ผลการแข่งขันคีตมวยไทย รร บ้านใน-พันเชิง สพปแพร่เขต๑ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

จัดการเรียนการสอนปฐมวัย

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย กิจกรรม การนิเทศการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

จัดสรรงบฯ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

สกว.สัมภาษณ์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ พร้อมด้วยนายกนก อยุ่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และนายกิตติศักดิ์ แสนคำ ศึกษานิเทศก์ ให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการวิจัยจาก สกว.  เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” ณ สพป.แพร่ เขต ๑   

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed