ประชุมกลั่นกรองฯ

24 เม.ย.62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 และการประชุมกลั่นกรองข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบให้นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกาซ้อง โรงเรียนบ้านนาจักร ซึ่งได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยพบว่ามีอาคารเรียน ห้องสุขา และบ้านพักครู ได้รับความเสียหาย มีต้นไม้หักโค่นบริเวณโรงเรียน เบื้้องต้นกำชับให้นักการภารโรงดูแลบริเวณโรงเรียนในช่วงที่อาจเกิดพายุฤดูร้อน และให้โรงเรียนรายงานความเสียหายเพื่อขอรับงบประมาณช่วยในการซ่อมแซมต่อไป

ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดแพร่

24 เมษายน 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2562 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ และได้มอบหมายให้โรงเรียแพร่ปัญญานุกูลเป็นเจ้าของสถานที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแพร่ร่วมงานเป็นจำนวนมาก และมี นายอนุรักษ์ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

มอบจักรยาน

22 เมษายน 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นตัวแทนสมาคมกีฬาจักยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบจักรยานแก่นักเรียนในสังกัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดิ้นทางไปโรงเรียนของนักเรียน จำนวน 10 คัน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านป่าแดง โรงเรียนบ้านพันเชิง โรงเรียนบ้านนันทาราม โรงเรียนบ้านในเวียง โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ โร

สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่

17 เมษายน 2562 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 สักการะสิ่งศักดิ์ที่เคารพนับถือในบริเวณที่ทำงาน ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติเป็นประจำต่อเนื่องกันมาทุกปี

อบรมการใช้งานและดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตภายในหน่วยงาน

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการจัดอบรมการใช้งานและดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตภายในหน่วยงาน และโรงเรียนสังกัด เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม  การระบุตัวตน การตรวจสอบการใช้งาน การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และระบบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อป้องกันข้อมูลทางราชการจากภัยคุกคามต่างๆ และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ  กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเต

ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก

8-9 เมษายน 2562 บุคลกร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกและพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed