สพป.แพร่ เขต 1 จัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69

นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทนผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ซึ่งมีกลุ่มเครือข่ายของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 กลุ่มเครือข่าย และสังกัดเอกชน ส่งนักเรียนร่วมงานเพื่อเปิดเวทีให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกถึงคววามรู้ ความสามารถ ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน และเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย.2562 ณ สพป.แพร่ เขต 1 และสนามแข่งขันองค์การ

ต้อนรับฝ่ายบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

วันที่ 14 พ.ย.2562 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทนผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ต้อนรับ นายราเชน ไชยทิพย์ ผู้อำนวยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่และฝ่ายบริหาร ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมเยือน ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนข้อราชการในโอกาสที่เข้าดำรงตำแหน่ง ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ 25

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขต

12 พ.ย.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 , โรงเรียนวัดเมธังกราวาส โรงเรียนอนุบาลแพร่ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อวางแผนในการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประชุมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่

6 พ.ย.62 นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมคณะ เป็นตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการฯ ร่วมงานสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ แขวงการทางแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 6 พ.ย.62 ณ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมการเฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง

4 พ.ย.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต1 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง

ตรวจเยี่ยมวันเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 1 พ.ย. 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.รักษาราชการแทนผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังฟ่อน อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน การจัดให้บริการห้องสมุด การจัดการอาหารกลางวัน และการบริหารพื้นที่โดยรวมของโรงเรียน และได้   เน้นย้ำให้เป็นไปตามบริบทของโรงเรียนและนโยบายของสพฐ. โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้คอยให้ข้อมูลและการต้อนรับอย่างดียิ่ง

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed