การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning

16 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นวิทยากรดำเนินการอบรม ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาแพร่ เขต 1

ประชุมคณะกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2565

15 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

รับรายงานตัวศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

15 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัว นางอัจฉรา กาศเจริญ ครูชำนาญการโรงเรียนเมืองแพร่ สังกัด สพม.แพร่ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมเพื่อรับทราบการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือในส่วนภูมิภาค ผ่าน Video Conference

15 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือในส่วนภูมิภาค ผ่าน Video Conference โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือในสำนักงานลูกเสือจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบบัติงานลูกเสือได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นแนวทางเดียวกัน โดยมีเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม

ร่วมพิธีเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแพร่ Innovation For Thai Education (IFTE)

15 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแพร่ Innovation For Thai Education (IFTE) โดย สพป.แพร่ เขต 1 ได้จัดนิทรรศการ หลักสูตรไม้สักและผลิตภันฑ์ไม้สักจังหวัดแพร่และมีโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย และโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ โ

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

12 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน

พิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา90 พรรษา

12 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed