ตรวจเยี่ยม โรงเรียนในโอกาสที่เปิดเรียน Onsite

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร) ในโอกาสที่เปิดเรียน Onsite ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการ ตามมาตรการ “เปิดเทอมปลอดภัย การ

ตรวจเยี่ยม โรงเรียนในโอกาสที่เปิดเรียน Onsite

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 และ โรงเรียนบ้านล

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในโอกาสที่เปิดเรียน Onsite ในภาคเรียนที่ 1

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลแพร่  โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ (เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) โรงเรียนบ้านน้ำเลาวิทยาคาร โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)  ในโอกาสที่เปิดเรียน Onsite ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโอกาสที่เปิดเรียน Onsite

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านร่องฟอง โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)

ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน ในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมปฏิบัติธรรม เวียนเทียน ในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

กิจกรรมเทศน์มหาชาติ ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ สวดมนต์ เจริญภาวนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาเว็บไซต์

11 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาเว็บไซต์สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed