พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

ประเมินความสามารถด้านการอ่าน

 9 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (RT) กิจกรรมสร้างคู่มือพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ประกอบด้วยคณะกรรมการจัดทำแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ ตามแนว RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และคณะกรรมการจัดทำแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ ตามแนว NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร

วางแผนนิเทศทางไกล

9 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์  ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดทำแผนการนิเทศทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ทุกคน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด

9 กรกฎาคม 2564 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการ "ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5" ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.

ประชุมพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา อบจ.แพร่

8 กรกฎาคม 2546 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมการดำเนินการพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัด อบจ.แพร่ เป็นประธานการประชุม

ฉีดวัคซีน ป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

8 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผอ.โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายวิทูรย์ สินธุวงค์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลแพร่ และ นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพ

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท.ออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA Online) ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 25/2564

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.พป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 25/2564 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับนโยบายจาก สพฐ.

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed