การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล ตำหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

25 ตุลาคม 2566 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล ตำหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญงานณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25 ตุลาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิทักษ์ กาวีวน นายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

รับรายงานตัว

24 ตุลาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย น.ส.กิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัว น.ส.ชนันธร ประสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ เทศรัฐราษฎร์นุกูล สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ตามมติ อ.ก.ค.ศ.แพร่ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2566 วันที่ 16 ตุลาคม 2566

ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

24 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ตามโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องเทพวงศ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช"

23 ตุลาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" ณ สถานีรถไฟเด่นชัย หมู่ที่ 2 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

 

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ตุลาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

20 ตุลาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาธิดา โพธิกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นายพัชระ อนุวงศ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สพม.แพร่ และนางสาวนัฐพร ท้าวคำพุ นิติกรชำนาญ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed