อ่านออกเขียนได้

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และสร้างนิสัยรักการอ่าน ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

plcเครือข่ายเบญจมิตร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายวรทัศน์ ศิริเดชพันธ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ประชุมทีมบริหาร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มใน สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุม2 สพป.แพร่ เขต 1

วันพระนารายณ์มหาราช

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ และข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมโรงเรียนกา

ศึกษาดูงาน

นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศก์ฯ สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป. แพร่ เขต 1 ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบคุณธรรมระดับประเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ถวายเทียนจำนำพรรษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป แพร่ เขต 1 นำคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหาร รร. คณะครู นักเรียน ร ทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดเหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ และวัดพระธาตุดอยเล็ง ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

เปิดป้ายโรงเรียนดีใกล้บ้าน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดป้าย "โรงเรียนดีใกล้บ้าน" (โรงเรียนแม่เหล็ก) โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมี นายวิฑูรย์ สินธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อยฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการแสดงของนักเรียนและนิทรรศการที่โรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed