โรงเรียนคุณภาพ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์โรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดเป็นโรงเรียนคุณธรรมและคุณภาพของ สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษาแกนนำ และศึกษานิเทศก์

คิดค่าคะแนน ผอ.รร.

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ค่าคะแนนการประเมินศักยภาพตามองค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมพิจารณาการเก็บเงิน

นายอภิรักษ์ อิ่่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมตรวจสอบการเก็บเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามเกณฑ์มาตรฐานจากผู้ปกครอง ณ ห้องวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมพิธี

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางสุนิดา ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นำคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมตรีเทพ โรงเรียนการป่าไม้จังหวัดแพร่แพร่ และได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สพป.แพร่ เขต 1

สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณสำนักงาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกพร่ นำคณะข้าราชการและลูกจ้างใน สพป.แพร่ เขต 1 สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณสำนักงาน และร่วมบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง

รดน้ำดำหัว นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นำข้าราชการและลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 ดำหัว นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ทั้งสองท่าน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

รดน้ำดำหัว นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

16 เม.ย. 60 : ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ดำหัว นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ณ บ้านพัก ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed