รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 45/2565

21 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 45/2565 ประจำวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ.

ให้การต้อนรับ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

20 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.

การประชุมแนวทางการดำเนินงานการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

20 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1โดยมีนายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ร่วมพิธีปล่อยปลา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

20 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ นายเกรียงไกร ทิศา นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีปล่อยปลา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ แม่น้ำยม ท่าน้ำเชตวัน ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจัน

พิธีตักบาตร เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

20 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น.นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีตักบาตร เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดจอมสวรรค์ ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เวลา 07.30 น. ร่วมประชุมสภากาแฟ  ประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ วัดจอมสวรรค์ ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

19 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สพป.แพร่ เขต 1เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ของ นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางสาวปาริชาติ เภสัชชาศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และ นางวิไลวรรณ ดังก้อง ข้าราชการบำนาญอดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นคณะกรรมการประเมิน

ประชุมหารือข้อราชการ และสภากาแฟของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่

19 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมหารือข้

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed