การประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า มีข้อจำกัดด้านการใช้ครู หรือไม่สามารถจัดครูได้ครบชั้น การขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้มาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด และมีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง ณ

การประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา ในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาในสังกัด ในเรื่องการพิจารณาจัดสรรค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ,การพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2561 รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้แก่โรงเรียน และพิจารณาทุนการศึกษา ในวันที่ 19 ธ.ค.2560 ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

โรงเรียนเจริญราษฎร์ อวยพรเทศกาลวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ./ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด รับพรจากคณะครู นักเรียน โรงเรียนเจริญราษฎร์ ซึ่งมาร้องเพลงอวยพรส่งความสุข เนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561 นำโดย นางจีราพร วุฒิการณ์ ผอ.โรงเรียน ณ สพป.แพร่ เขต 1

การคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ. สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งสพฐ.ได้แจ้งจัดสรรให้ สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 12 อัตรา โดยใช้แนวทางการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีพ.ศ.2561 ของ สพฐ.

สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจติดตามและมอบผ้าห่มเสื้อกันหนาวโรงเรียนในพื้นที่สูง

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ออกตรวจติดตามและมอบผ้าห่มเสื้อกันหนาวให้กับโรงเรียนในพื้นที่สูง ตามโครงการพี่ช่วยน้องฯต้านภัยหนาว ประจำปี 2560 ในวันที่ 6 ธ.ค. 2560 ณ โรงเรียนบ้านแม่พร้าว ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ โดยมีนายพิชญุตม์ คงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

ธอส.แพร่ ร่วมบริจาคผ้าห่มในโครงการช่วยน้องฯต้านภัยหนาว ปี 2560

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับมอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาว และอาหารแห้งจากธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาแพร่ (ธอส.) นำโดยนางราตรีสงัด สระภักดิ์ ผจก.สาขาแพร่  และเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมบริจาคในโครงการช่วยน้องเพื่อนพ้องช่วยลูกหลานต้านภัยหนาว ประจำปี 2560 วันที่ 4 ธ.ค.2560 ณ สพป.แพร่ เขต 1 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 5/2560

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 5/2560 โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 1.สรุปผลการประเมินการอ่าน การเขียน ภาคเรียนที่ 2/2560 2.การคัดกรองเด็กพิเศษ 3.การจัดสอบสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็น (เด็กพิเศษ) การจัดสอบ NT และการประเมินการอ่านออก ป.1 4.สรุปผลการประเมินตนเองห้องเรียนคุณภาพ และโ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed